Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2015

pocomitazupa
all of my happiness is in you

January 29 2015

pocomitazupa
kiss me like never before
9141 3f49 500

blowjab:

when you can’t see people’s best friends on snapchat anymore

Reposted fromsailingonsuccess sailingonsuccess
7910 74dc 500

chen-noticed-you-and-they:

fakkyu:

nozaki is literally me

that is a face of a broken girl
Reposted fromnoizycube noizycube
pocomitazupa
6863 a4e2
Reposted fromaammaazing aammaazing
pocomitazupa
8931 57cb 500
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
pocomitazupa
7409 adfc
Reposted fromraspberryjam raspberryjam
pocomitazupa
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
Reposted fromhasz hasz
pocomitazupa
7691 6129 500
Reposted fromdouble double
pocomitazupa
cuz you're the most important person in my life honey
— zawsze Twoj
pocomitazupa
A ja siedzę i płaczę, bo Ty.
— a właściwie Twój brak
pocomitazupa
0413 b88b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakalus kalus
pocomitazupa
skoro tęsknisz
znaczy, że kochasz
w jakiś sposób
ale kochasz...
— Piotr Tokarz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaalwayshappy alwayshappy
pocomitazupa
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
Reposted fromnotenough notenough viaalwayshappy alwayshappy
pocomitazupa
8452 439d
Reposted fromsaku saku viaGoingDownInFlames GoingDownInFlames
pocomitazupa
5650 9791

January 28 2015

6211 7ac0
Reposted fromanthonyesnark anthonyesnark
8702 c3f4
Reposted frommerps merps
pocomitazupa
6285 cf1a
Reposted fromdoseofviolence doseofviolence
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl